_ UOSI SINERGIJA

O nama


Udruga je osnovana 1995. godine kao nevladina, nepolitička, socijalno-humanitarna, neprofitna organizacija za promicanje potreba osoba s invaliditetom – zdravstvenih, odgojnih, obrazovnih, kulturnih, socijalnih, informacijskih, sportsko-rekreacijskih i drugih interesa – radi unapređenja kvalitete življenja i integracija osoba s invaliditetom i njihovu što svestraniju društvenu afirmaciju u skladu s općim interesima društva.

MISIJA UDRUGE OSOBA S INVALIDITETOM SINERGIJA SAMOBOR

  • prati, analizira i razmatra stanje i primjenu propisa na području prevencije invalidnosti, posebne zaštite osoba s invaliditetom i okoliša u kojem žive i rade davanjem inicijativa i prijedloga aktivno sudjelujući u donošenju zakona i drugih propisa kojima se regulira i unapređuje položaj osoba s invaliditetom (na području zdravstvene zaštite, mirovinskog osiguranja, kulture i umjetnosti, rekreacije, sporta osoba s invaliditetom, socijalne sigurnosti i drugih područja)
  • organizira tematska predavanja, okrugle stolove, tribine i druge aktivnosti vezane za prevenciju invalidnosti i položaj osoba s invaliditetom
  • organizira izlete, športske i rekreativne priredbe osoba s invaliditetom i slične aktivnosti
  • pružati pomoć pri ostvarivanju povlastica i drugih prava osoba s invaliditetom
  • surađuje s nadležnim tijelima države, regionalne i lokalne vlasti, udruge i drugim pravnim osobama na području zaštite osoba s invaliditetom
  • organizira kreativno likovne radionice za svoje članovei izložbe
  • pomoć u ostvarivanju raznih oblika socijalne, humane i druge pomoći svojim članovima i njihovim obiteljima, te davanje uputa i preporuka pri rješavanju problema
  • obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom- 3. prosinca
  • poticati i razvijati suradnju s drugim udrugama i asocijacijama iz tuzemstva i inozemstva

Predsjednik Udruge
Viktor Jozić
+385 91 3336 774

Dopredsjednik Udruge
Goran Kovačić

Upravni Odbor
Viktor Jozić,  Predsjednik
Goran Kovačić,  Dopredsjednik
Ivica Vran
Štefica Hržić
Marija Grlić

Nadzorni Odbor
Štefanija Omerbašić 
Snježana Zebić Slavujević
Lana Huško

Stručna Služba Udruge

Maja Držanić Čakanić  - Administrativna tajnica Udruge