Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom -faza II

Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom -faza II

10.12.2020 09:36

"Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“

Projektom „Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom“ obuhvaćeno je 6 korisnika usluge osobne asistencije, kojima je izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije te je zaposleno 6 osobnih asistenata.

Opći cilj projekta je jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, dok je specifični cilj povećanje socijalne uključenosti i unaprjeđenje kvalitete života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije.

Ciljane skupine ovog projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta sa navršenih 18 godina i stariji te odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima sa navršenih 18 godina i stariji.

Provođenjem usluge osobne asistencije nastoji se spriječiti institucionalizacija i socijalna isključenost osoba s invaliditetom i osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, te se nastoji pomiriti poslovni i obiteljski život navedenih skupina za što samostalniji život i veću uključenost u zajednicu. Kvalitetnim provođenjem vremena korisnici usluge osobne asistencije osjećaju se zadovoljnije, sretnije te osjećaju pripadnost zajednici na ravnopravnoj osnovi.

Ugovorom o dodjeli bespovratnih sredstava osigurano je 688.015,23 kuna, odnosno ukupna je vrijednost projekta 688.015,23 kuna. Sredstva za provedbu projekta osigurana su iz Europskog socijalnog fonda.

 

 

Osobni asistent

Prijavite se za osobnog asistenta

Prijava